برچسب:

هیئت مدیره

3 مطلب

خروج پتروشیمی خلیج فارس از مدیریت «نوری»

۱۳مدیر دوشغله هلدینگ تاپیکو چه کسانی هستند؟