برچسب:

واحدهای تولیدی

56 مطلب

تملک ۲۴۰۰ واحد تولیدی بدهکار توسط بانک‌ها

آمار تولید داخل کشور افزایش یافته است

واحدهای تولیدی مشکل‌دار شناسایی شوند

شرایط تمدید مهلت بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی