برچسب:

واحد مسکونی

35 مطلب

بروز نشانه‌های بازگشت آرامش به بازار مسکن

قیمت‌های بی‌ثبات در آپارتمان‌های نوساز

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکن ملی

نرخ مالیات مسکن چگونه تعیین می‌شود؟

در یک سال گذشته زمین گران‌تر شد یا خانه؟

افزایش ۹۵ درصدی متوسط قیمت مسکن در اسفند ۹۷

مسکن در سال 98 گران می‌شود؟