برچسب:

وام بانكي

2 مطلب

ثروتمندان ۴ برابر فقرا وام گرفته‌اند

واریز وام کرونایی برای بنگاه‌ها از ماه جاری