برچسب:

وزیر اطلاعات

8 مطلب

ری‌ شهری اولین وزیر اطلاعات درگذشت

وزارت اطلاعات رئیسی به چه کسی می‌رسد؟