برچسب:

پالایشگاه تهران

8 مطلب

چرا کارگران نفتی معترض‌اند؟

پالایشگاه از فردا تولید را از سر می‌گیرد

به پمپ‌‌بنزین‌ها هجوم نبرید