برچسب:

پرداخت تسهیلات

57 مطلب

پرداخت تسهیلات به سیل‌زدگان سرعت گرفت

100 میلیارد ریال دیگر به مازندران و گلستان اختصاص یافت