برچسب: پرستار
6 مطلب

استخدام ۱۹ هزار پرستار در بخش دولتی

جزییات ثبت‌نام متقاضیان اعزام به خارج در رشته‌های پرستاری و مکانیک

ضرب‌و‌شتم ۱۵ پرستار در بیمارستان‌ها

آموزش و پژوهش پرستاری در کشور افزایش یافته است

اعلام نرخ تعرفه‌های پرستاری در منزل