برچسب: پسماند
8 مطلب

واردات ۲۵ هزار تن زباله!

چالشی به اسم «پسماند مواد غذایی»

آثار مخرب پسماند سواحل بر گردشگری ایران

بررسی لایحه سامان‌دهی پسماندهای عادی

واردات و تردد پسماندها و مواد شیمیایی ممنوع است