برچسب:

پسماند

10 مطلب

رشد پسماندهای بیمارستانی در دوره کرونا / کارگرانی که با کرونا می‌جنگند!

وضعیت نگران‌کننده تولید زباله در پایتخت

واردات 25 هزار تن زباله!

چالشی به اسم «پسماند مواد غذایی»

آثار مخرب پسماند سواحل بر گردشگری ایران

بررسی لایحه سامان‌دهی پسماندهای عادی

واردات و تردد پسماندها و مواد شیمیایی ممنوع است