برچسب:

کارتخوان

26 مطلب

جشنواره نوروزی سایان کارت

3.5 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور!

امروز پایان مهلت ثبت نام کارتخوان پزشکان

آخرین مهلت نهایی سازمان مالیاتی به 15 صنف

کارتخوان 43 درصد پزشکان کشور ثبت شد

تمام دریافتی پزشکان از مهرماه با کارتخوان خواهد بود / در کشور ما همه از شفافیت فرار می‌کنند

چرا پزشکان زیر بار استفاده از کارتخوان نمی‌روند؟

فرار مالیاتی با کارتخوان‌های موسسات خیریه!

کشورهایی که از کارتخوان ایرانی استفاده می‌کنند

چراغ قرمز مجلس به پزشکان / کارتخوان داشتن پزشکان الزامی می‌شود

  1. 1
  2. 2