برچسب:

کارت ملی هوشمند

34 مطلب

خبر جدید درخصوص صدور کارت ملی

علت تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند

آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند

۱۶۰ سال برای دریافت کارت ملی منتظر باشید

آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند ملی

سرانجام کارت هوشمند ملی ۱۰ میلیون ایرانی به کجا رسید؟

می‌خواهیم مردم با یک کارت به همه کارهای خود برسند

وضعیت صدور کارت‌های هوشمند ساماندهی می‌شود