برچسب:

کارت ملی هوشمند

23 مطلب

سرانجام کارت هوشمند ملی ۱۰ میلیون ایرانی به کجا رسید؟

می‌خواهیم مردم با یک کارت به همه کارهای خود برسند

وضعیت صدور کارت‌های هوشمند ساماندهی می‌شود

۱۰میلیون ایرانی بدون کارت هوشمندملی

زمان پایان اعتبار کارت‌های ملی غیرهوشمند

کارت‌های ملی قدیمی باطل شد

وقتی کارت ملی هوشمندمان گم شد، چه کنیم؟

تولید کارت‌های ملی «ایرانی» به‌زودی

گسترش زیرساخت کارت ملی هوشمند در بانک‌ها

اگر کارت ملی هوشمندمان را گم کردیم، چه کنیم؟

  1. 1
  2. 2