برچسب:

کارت هوشمند ملی

5 مطلب

چرا کارت ملی هوشمند به همه نرسید؟

صف مردم، این بار برای ثبت نوزادان تازه متولد / شناسنامه به شرط کرونا؟

صدور کارت ملی هوشمند برای ۴۴ میلیون ایرانی

پیش ثبت‌نام کارت هوشمند ملی رایگان شد