برچسب: کارگران
147 مطلب

افزایش حقوق‌ها تورم‌زا نیست

درخواست از شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران

پیشنهاد شارژ کارت‌های یارانه برای کوپن کالا

دستمزدها تنها ۳۲ درصد مخارج را تامین می‌کند/به دنبال افزایش مستقیم مزد نیستیم

ثبت قراردادهای کارگران در ۳۲۰ دفتر پیشخوان

۲ درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند

امنیت شغلی و معیشت دغدغه اصلی کارگران

ترامپ به کارگران آمریکایی لطمه زده است

جاده به سمت کابل یک طرفه شد

اختصاص بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 10