برچسب:

کارگران

285 مطلب

حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان می‌شود؟

چند نفر از کارگران متروپل بیمه بودند؟

پرداخت وام مسکن ارزان به کارگران

افزایش حقوق کارگران منتفی می‌شود؟

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان/ مستمری تامین اجتماعی چقدر افزایش یافت؟

حق بیمه کارگران در ۱۴۰۱ چقدر است؟

حداکثر افزایش دستمزد کارگران چقدر است؟

دستمزد کارگران تعیین شد؟

ادعای جدید در مورد طرح خانه‌دار شدن کارگران

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 19