برچسب: کارگران
196 مطلب

در واگذاری‌ها نقشی نداریم

هیچ هماهنگی‌ای با اتحادیه برای توزیع بسته‌های حمایتی نشده است

کارخانه‌ها را به کارگران واگذار کنید

حق مسکن ۴۰ هزار تومانی دردی از کارگر دوا نمی‌کند

بیشترین شکایت کارگران به ادارات کار بابت چیست؟

دود خصوصی‌سازی به چشم کارگران می‌رود

سفره کارگران هرروز خالی‌تر می‌شود

تجمع کارگران در سالروز تصویب قانون کار

سُفره کارگران نصف شد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 14