برچسب:

کارگران هفت تپه

14 مطلب

شرکت هفت تپه واگذار شد / زمان پرداخت اولین حقوق معوقه کارگران

کار پرونده هفت‌تپه به کجا رسید؟

هفت‌تپه به چرخه کار و تولید بازگشت

اسماعیل بخشی آزاد شد

واگذاری شرکت‌هایی نظیر هفت‌تپه به بخش تعاونی