برچسب:

کارگزاری بانک ملی

5 مطلب

پاسخ کارگزاری بانک ملی به سهامداران / فروش خودسر 30 درصد دوم سهام عدالت صحت ندارد

مشکل فروش سهام عدالت در بانک ملی چیست؟

فروش ۹۵ درصدی سهام عدالت در بانک ملی/ پرونده سهام عدالت این بانک بسته شد؟