برچسب:

کالابرگ معیشتی

14 مطلب

استفاده از کالابرگ اختیاری شد؟

اجرای آزمایشی کالابرگ کلید خورد؟

زمان توزیع کالابرگ نهایی شد

منتظر توزیع کالابرگ باشیم؟

توزیع کالابرگ منتفی شد؟

کالابرگ به کدام کالاها تعلق می‌گیرد؟

کالابرگ همان کوپن است؟

با کالابرگ چه کالاهایی و چگونه می‌توان خرید؟

پرداخت کالابرگ منتفی شد؟

یارانه جدید چقدر گرانی به بار می‌آورد؟