برچسب:

کدال

448 مطلب

تحلیل بنیادی ذوب / زیاندهی با وجود افزایش تولید

تحلیل بنیادی فولاد / کاهش حاشیه سود در 9 ماهه 1401

پایان بورس امروز 11 بهمن 1401 / حمایت و مقاومت شاخص کل کجاست؟

تحلیل بنیادی شفن / کارنامه ضعیف در ۹ ماهه ۱۴۰۱

پایان بورس امروز 10 بهمن 1401 / تب خروج پول فروکش کرد

سقوط آزاد بورس/ خروج 2 هزار میلیاردی پول حقیقی از بازار سهام

تحلیل بنیادی نماد کگل / گزارش 9 ماهه 1401

گزارش 9 ماهه 1401 خودرو و خساپا / خودرو بالاخره از زیان خارج شد

تحلیل بنیادی غزر / افزایش سود خالص 9 ماهه 1401

  1. 1
  2. 2
  3. 30