برچسب:

کشاورزی

250 مطلب

در سال 97 چند واحد مالی و اعتباری کشاورزی تعطیل شد؟

چوب حراج برکشت و صنعت مغان

پیش‌بینی برداشت بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع چهارمحال‌وبختیاری

بهبود تراز بازرگانی کشاورزی با افزایش صادرات

خرید 640 هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاه

«فهام» مقابل خاموشی می‌ایستد؟

خریدبیش ازیک میلیون تن گندم در کردستان

افزایش ۷برابری تولید دانه‌های روغنی طی سه سال

دولت از ورود سموم مشابه داخلی ممانعت کند