برچسب: کشورهای جهان
8 مطلب

بدهی جهان از ۲۴۶ هزار میلیارد دلار گذشت

۵۰ تریلیون دلار بدهی روی دست کشورهای جهان!

بهترین کشورهای جهان از لحاظ کیفیت زندگی

قدرتمندترین کشورهای جهان معرفی شدند