برچسب:

کمبود شیرخشک

6 مطلب

ارز دولتی برای واردات شیرخشک حذف شد

واردات شیرخشک همچنان ممنوع است

فقط تا یک ماه دیگر مواد اولیه داریم

دپوی چندین ماهه مواد اولیه شیرخشک در گمرک

شیرخوارگاه‌ها کمبود «شیرخشک» ندارند