برچسب:

کم فروشی

2 مطلب

پشت پرده کنسرو‌های ماهی ۷ هزار تومانی

کم فروشی بنزین صحت دارد؟