برچسب: کنگره
4 مطلب

آمادگی یک اپراتور موبایل برای فعالیت در حوزه پست

واعظی به کنگره جهانی پست عازم شد

زنگ خطر کسری بودجه آمریکا به صدا درآمد