خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

گازپروم

29 مطلب

روسیه، ایران را دور زد؟

وام ۲.۱۴ میلیارد یورویی به اوپراتور ترک‌استریم

تاخیر در برنامه افزایش تولید نفت گازپروم روسیه