برچسب:

گسل

10 مطلب

بندر بیروت در تهران! / کابوس اهالی شهران چقدر جدی است؟

لزوم مقاوم‌سازی خانه‌های روی گسل

ابلاغ نقشه گسل‌های تهران به شهرداری

پیش‌بینی زلزله مبنای علمی ندارد

رد رخداد وقوع زلزله بزرگ تا 4 ماه آینده از سوی محقق پژوهشگاه زلزله

کشف گسل جدید در مرکز تهران