برچسب:

یارانه جدید

197 مطلب

یارانه جاماندگان چه زمان قابل برداشت است؟

یارانه خرداد چه زمانی قابل برداشت است؟

دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند

اصلاح یارانه‌ای دولت به نفع جامعه است؟

خبر جدید درباره واگذاری سهام عدالت

مهلت پایانی نام‌نویسی از جاماندگان یارانه/ یارانه مجردها جدا می‌شود؟

ملاک حذف یارانه چیست؟

نام‌نویسی جاماندگان یارانه جدید پایان می‌گیرد؟

مهلت رو به پایان ثبت نام جاماندگان یارانه جدید

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 14