برچسب:

یارانه معیشتی بنزین

17 مطلب

چه یارانه‌هایی در سال ۱۴۰۰ پرداخت شد؟

یارانه بنزینی کی واریز می‌شود؟

یارانه‌ها برای مهر تغییر می‌کنند؟/ واریزی‌های ماه آینده کدامند؟

یارانه معیشتی فروردین امروز واریز می‌شود

واریزی‌های دولت در دو هفته آینده / نوبت سوم یارانه کرونا کی واریز می‌شود؟

چرا یارانه کرونا واریز نشد؟

پرداخت سه کمک نقدی خانوار در بهمن

یارانه تازه متولدین کی واریز می‌شود؟/ پرداخت یارانه به نوزادان مشروط شد

چه یارانه‌هایی در دی ماه پرداخت می‌شود؟ / واریز بیش از 9 هزار میلیارد تومان

  1. 1
  2. 2