برچسب:

یارانه پنهان انرژی

2 مطلب

سیگنال جدید رئیس مجلس / قیمت حامل‌های انرژی تغییر می‌کند؟

یارانه پنهان چیست؟ / حذف آن چه اثری بر معیشت مردم دارد؟