برچسب:

یارانه 100 هزار تومانی

41 مطلب

چطور بفهمیم در چه دهکی قرار داریم؟

چرا یارانه کرونا حذف شد؟

اشتباه محاسباتی در پرداخت یارانه معیشتی کرونا / ۱۵ میلیون نفر از قلم افتاد؟

واریز نوبت دوم یارانه معیشتی کرونا تا یک هفته آینده

خطا در واریز یارانه معیشتی دی ماه/ «وام کرونا نگرفتیم اما قسط آن کم شد!»

به اعتراضات یارانه کرونا رسیدگی می‌شود؟

یارانه کرونا جاماندگان واریز شد؟

معترضان، مشمول یارانه کرونا می‌شوند؟

مرحله دوم یارانه کرونا کی واریز می‌شود؟

چرا یارانه 100 هزار تومانی کرونا اشتباه واریز شد؟