برچسب: ارز ترجیحی
5 مطلب

نمی‌توان ارز 4200 تومانی را حذف کرد / ارز می‌دهند که آرامش اجتماعی حفظ شود

کارگران مشغول کارند / پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی!

ضد رفاه / ارز 4200 تومانی چگونه فقر را تشدید کرد؟

سرنوشت عجیب 389 هزار میلیارد تومان ارز دولتی!

ایران بهشت یارانه‌های مخرب / ۵۰ درصد تورم با دلار ۴۲۰۰ تومانی! / سرنوشت مبهم ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی!