برچسب: اقتصاد رفتاری
49 مطلب

مرگ تخصص؛ چرا در دنیای امروز تخصص بی‌معنی شده است؟

احساسات سرمایه‌گذار: جریان‌ساز اصلی در شرایط نااطمینانی بازار بورس

چرا افراد فقیر از افراد ثروتمند بخشنده‌تر هستند؟

اقتصاد رفتاری در بازار مالی؛ آیا توییت شما می‌تواند بر بازار بورس تاثیر بگذارد؟

عادت‌ مطالعه سرمایه‌گذاران چگونه بر قیمت سهم‌ها در بورس اثر می‌گذارد؟

به دنبال کمتر بودن؛ موفقیت مقدمه‌ای برای شکست است

آیا داشتن لهجه مانعی برای موفقیت است؟

ترس از بازماندن؛ بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاران بورس

همه چیز آن طور که به نظر می‌آید نیست؛ سوگیری نسبت به کروناویروس

فقر چگونه بر تصمیم‌گیری شما اثر می‌گذارد؟

سوگیری نسبت به سوگیری؛ آیا اقتصاد رفتاری از بنیان اشتباه است؟

اثر باد مخالف؛ بدبخت‌ترین آدم دنیا کیست؟

چرا سیاست‌گذاری‌های فعلی از واقعیت فاصله دارند؟

چرا نمی‌توانند آلودگی هوا را کنترل کنند؟

10 معما که نشان می‌دهد ذهن ما نقص دارد!