برچسب: اقتصاد چین
6 مطلب

قرارداد ایران و چین و همکاری ۲۵ ساله: از توافق ایران و چین چه می‌دانیم

اقتصاد جهان پس از ویروس کرونا؛ اقتصاد چین کجا خواهد بود؟

سایه سنگین ویروس کرونا بر صنعت گردشگری

چگونه طلای کثیف پایه‌های اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد؟

اقتصاد چین؛ کارخانه جهان

توسعه در چین، بیگ‌بنگی در اقتصاد