برچسب: انتخابات
2 مطلب

انتخابات ملی به آن میزان که فکر می‌کنید مهم نیست؛ چرا باید توجه خود را به انتخابات محلی منعطف کنید

انتخابات سنتی جواب نمی‌دهد؛ یک پیشنهاد دیگر