برچسب: انحصار
2 مطلب

چرا کسی به انحصار شرکت‌های فناوری کاری ندارد؟

انحصار خرید یا مونوپسنی چیست؟