برچسب: خطای تشدید تعهد
1 مطلب

خطای تشدید تعهد یا خطای هزینه‌ غرق‌شدن چیست؟