برچسب: دولت
2 مطلب

دولت یا مردم؛ چه کسی باید خسارت سیل را بدهد؟

آیا دولت‌ها خیرخواه ملت هستند؟