برچسب: نظریه انتخاب
4 مطلب

انتخاب پیش‌فرض؛ وقتی شما تصمیم‌گیرنده نیستید

انتقال انتخاب و اقتصاد رفتاری: تعارف از جنس ایرانی

رفتار اقتصادی خود را بهتر بشناسید!

احساس و استدلال: داستان دو مغز