برچسب: نظریه بازی‌ها
5 مطلب

نظریه‌ای لایق نوبل اقتصاد: نظریه مزایده چیست و چگونه بر زندگی ما اثر می‌گذارد؟

مسئله سواری رایگان در اقتصاد

چگونه از نظریه بازی‌ها در بازاریابی محصول خود بهره‌ ببریم؟

نظریه بازی‌ها و فساد، راه‌حل چیست؟

چرا تمام مغازه‌ها شبیه به هم هستند؟