برچسب: کارآفرینی
5 مطلب

چرا دانش زیاد می‌تواند آفت تصمیم‌گیری و کارآفرینی باشد؟

نیمه تاریک خلاقیت: چرا خلاق بودن و خلاقیت مشکل است؟

غیرممکن، غیرممکن نیست! مدیریت و کارآفرینی در برنامه فرود انسان روی ماه

کارآفرینی بدون ریسک

طول یک طرح کسب‌وکار: برنامه‌ریزی برای چه‌مدت؟