برچسب: کارآفرینی
2 مطلب

کارآفرینی بدون ریسک

طول یک طرح کسب‌وکار: برنامه‌ریزی برای چه‌مدت؟