پله‌ها را یکی یکی بروید

پله‌ها را یکی یکی بروید

ما در دنیای شتابانِ امروز، برای انجام سریع کارها تحت فشار هستیم و برای فکر کردن درمورد آن‌ها زمان کافی نداریم. این اتفاق نه تنها ما را به نتایج اشتباه می‌رساند، بلکه باعث ستیز با دیگران می‌شود که  نتایج کاملاً متفاوتی را در همان موضوع داشته‌اند. ممکن است آن‌ها تصور کنند که شما فقط به نتیجه فکر کرده‌اید و مراحل انجام کار را درنظر نگرفته‌اید.

با نردبان منطق به هدفتان برسید

نردبان منطق، فرآیند فکری ما را شرح می‌دهد که از واقعیت‌ها به تصمیم یا عملی می‌رسیم. این روش اولین بار توسط یک روانشناس سازمانی به نام کریس آرگریس مطرح شد.

 

نظرات