برچسب: بازار سرمایه
62 مطلب

عملکرد بازار سهام در سه‌شنبه یکم مرداد (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در دوشنبه ۳۱ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در یکشنبه ۳۰ تیر (پادکست)

سهامداران سهم نوری این ویدئو را ببینند / نوری چقدر قابل اتکاست؟

‌عملکرد بازار سهام در شنبه ۲۹ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در چهارشنبه ۲۶ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در سه‌شنبه ۲۵ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در یکشنبه ۲۳ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در شنبه ۲۲ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در چهارشنبه ۱۹ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در سه‌شنبه ۱۸ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در یکشنبه ۱۶ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در شنبه ۱۵ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در چهارشنبه ۱۲ تیر (پادکست)