برچسب: تحریم
24 مطلب

مشکل اصلی اقتصاد ما چیست؟ (ویدیو)

اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ چه می‌شود؟

اثرات اقتصادی تحریم با کرونا چه تفاوتی دارد؟

خروج سرمایه از کشور تا چه زمانی ادامه دارد؟

تحریم‌ها تا چه حد روی زندگی مردم تاثیر گذاشته است؟

تحریم‌ها چه اثری بر صادرات ایران داشته است؟

چرا مالیات متهم اصلی تعطیلی تولید است؟ (ویدئو)

بازارهای صادراتی ایران در دوران تشدید تحریم‌ها

تحریم بر زندگی اجتماعی مردم چه تاثیری دارد؟

صادرات به کدام کشورها رونق خواهد گرفت؟

تجارت رسمی ایران را هم مشمول پول‌های کثیف می‌دانند/بابک زنجانی‌های جدیدی ظهور کرده‌اند

  1. 1
  2. 2