برچسب: دستمزد
1 مطلب

هشدار تعدیل نیرو پس از افزایش مزدها / دولت دیگر توان اصلاحات ندارد