برچسب: دژپسند
4 مطلب

بورس در ریل مناسب قرار گرفته است

از بورس حمایت می‌کنیم ولی تضمینی در کار نیست (ویدئو)