انتقال سهام عدالت متوفیان ممکن می‌شود

۵ بهمن , ۱۳۹۹
محمد علی‌نژاد

به گزارش تجارت‌نیوز، در ۱۵ سال گذشته حدود ۳ میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت شده‌اند که وراث باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها اقدام کنند.با این حال هنوز فرایند مشخصی برای تعیین تکلیف سهام عدالت افراد متوفی ارائه نشده بود.

در همین رابطه، محمدرضا پوررضایی با بیان اینکه امکان انتقال سهام عدالت افراد متوفی به وراث وجود دارد ادامه داد: وارث این افراد می‌توانند پس از انجام انحصار وراثت به صورت حضوری با مراجعه به سازمان‌های مربوط اقدام کنند.به نظر می‌رسد، با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی، سازمان ثبت احوال و قوه قضاییه، به زودی امکان الکترونیکی شدن انتقال سهام عدالت فراهم می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند