معاون اقتصادی رئیس‌جمهور توضیح داد:

تصمیمات اقتصادی دولت برای کمک به مشاغل آسیب دیده از کرونا

۱ آذر , ۱۳۹۹
محمد علی‌نژاد

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، اعلام کرد دولت 14 تصمیم اقتصادی برای کمک به خانوارها و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته است. 3 تصمیم مهم اقتصادی دولت روحانی برای مشاغل آسیب دیده از کرونا را در این ویدئوی تجارت‌نیوز مشاهده کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند