محمود میرلوحی و حجت میرزایی مطرح کردند:

ارقام وحشتناک از وضعیت مالی شهرداری تهران (ویدئو)

علیرضا جعفری

بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی، وجود ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام، وجود نیروی مازاد و پیش‌بینی افزایش تعهدات شهرداری تهران تا پایان دوره شورای شهر فعلی به رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، آمارهایی است که محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران و حجت میرزایی، معاون سابق شهرداری تهران در نشست «چالش‌ها و چشم‌انداز شهر تهران در پرتو برنامه سوم توسعه شهر» بیان می‌کنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند