آخرین وضعیت سانحه سقوط هواپیما در ارتفاعات دنا

آخرین وضعیت سانحه سقوط هواپیما در ارتفاعات دنا

استاندار کهگیلویه‌و‌بویراحمد گفت: پیکر ۶۳- ۶۴ نفر از جانباختگان سانحه هوایی ارتفاعات دنا از نظر DNA کامل بوده و آنها را تحویل داده‌ایم و یکی دو نفر آخر هم شناسایی شدند و در حال تحویل به خانواده‌های محترم‌شان هستیم.

محمد احمدی با اشاره به آخرین وضعیت جستجوی اجساد هواپیمای سقوط کرده در ارتفاعات دنا اظهار داشت: متاسفانه در این سانحه برخورد شدیدی انجام شده و اشیاء و وسایل به مناطق اطراف پرتاب شده بود و این منطقه هم یخچالی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: پیکر۶۳- ۶۴ نفر از جانباختگان سانحه هوایی ارتفاعات دنا از نظر DNA کامل بوده و آنها را تحویل داده‌ایم و یکی دو نفر آخر هم شناسایی شدند و درحال تحویل به خانواده‌های محترم‌شان هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با توجه به اینکه منطقه یخچالی بوده است مدارک و اسناد این جانباختگان درمنطقه پخش شده است، این منطقه تحت حفاظت قرار دارد. البته مرحله اول که جستجو وانتقال اجساد این عزیزان بوده، کاملا انجام شده است. مرحله بعدی که کار حفاظت، برای جمع آوری اسناد و اشیاء جانباختگان می‌باشد، در حال انجام است

احمدی یادآور شد: در این مرحله اگر سازمان هواپیمایی بخواهد لاشه هوایپما را که این جزو قوانین بین المللی است برای بررسی‌های بعدی منتقل کند، در مراحل دیگر این اقدام هم دردستور کارقرار دارد. مسئولان مدیریت بحران و پزشکی قانونی استان اعلام کرده‌اند، مراحل شناسایی و انتقال اجساد به اتمام رسیده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند