اکسکوینو

بررسی آخرین وضعیت سهم فلوله / این نماد بورسی چقدر قابل اتکاست؟

تجارت نیوز

این شرکت در آبان ماه با افت فروش همراه بود و با افتی 39 درصدی، از 17 میلیارد و 692 میلیون تومان در مهر ماه، به 10 میلیارد و 762 میلیون تومان در پایان آبان ماه رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت لوله و ماشین سازی ایران با نماد فلوله، اقدام به انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش خود در ماه آبان کرد.

این شرکت در آبان ماه با افت فروش همراه بود و با افتی 39 درصدی، از 17 میلیارد و 692 میلیون تومان در مهر ماه، به 10 میلیارد و 762 میلیون تومان در پایان آبان ماه رسید.

در همین راستا، فلوله در آبان ماه قادر به ادامه روند فروش لوله‌های نشکن خود در مهر ماه خود نبود؛ فروش این محصول در آبان با افتی 41 درصدی همراه بود و از 13 میلیارد و 691 میلیون تومان در مهر به هشت میلیارد و 29 میلیون تومان رسید.

دیگ شوفاژ شرکت فلوله اما با رشد فروش همراه بود و از یک میلیارد و 63 میلیون تومان در مهر به یک میلیارد و 869 میلیون تومان در آبان ماه رسید و رشدی 75 درصدی را تجربه کرد.

لوله و ماشین سازی ایران در ادامه اما سایر محصولات چدنی خود را نیز کمتر فروخت و به این ترتیب با ثبت کاهشی 70 درصدی، از دو میلیارد 938 میلیون تومان در مهر به 863 میلیون تومان رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند