بازنشستگی پیش از موعد رکورد زد؟

بازنشستگی زودهنگام

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفت: از هر صد بازنشسته در ایران 50 نفر با بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سجاد پادام  گفت: هیچ کشوری در دنیا نیست که زیر ۶۰ سال کارکنان خودش را بازنشسته بکند.

به نقل از نود اقتصادی، وی در ادامه بیان کرد: ولی میانگین سن بازنشستگی در کشور ما زیر ۵۳ سال است. هیچ صندوقی در دنیا نمی‌تواند با قواعد صندوق‌های بازنشستگی ما چند سال بیشتر دوام بیاورد.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار بیان کرد: کدام صندوق بازنشستگی در دنیا می‌تواند مثل صندوق‌های ما ۲۲ سال بیمه دریافت کند و بیش از ۳۰ سال مستمری بپردازد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند