آگهی مناقصه سیمان آبیک

آگهی مناقصه سیمان آبیک

شرکت سیمان آبیک در نظر دارد خدمات کارخانه سیمان آبیک خود را بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه سراسری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش تجارت‌نیوز، شرکت سیمان آبیک در نظر دارد خدمات کارخانه سیمان آبیک خود را بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه سراسری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

با سلام؛ احتراماً مقرر فرمائید متن آگهی مناقصه به شرح ذیل در یک نوبت در آن نشریه چاپ و یک نسخه از آن را به همراه فاکتور جهت درج در پرونده، به این شرکت ارسال نمایند.

آگهی مناقصه

شرکت سیمان آبیک در نظر دارد خدمات کارخانه سیمان آبیک خود را بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه سراسری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص (حقوقی) که دارای توانایی و امکانات لازم در این زمینه بوده و علاقمند به همکاری میباشند دعوت میگردد از زمان انتشار آگهی به مدت پنج روز جهت هماهنگی بازدید، دریافت اطلاعات با شماره تماس ۴۵۳۸۲۷۰۸ – ۰۲۶ (لطفیان) تماس حاصل فرمائید و جهت دریافت اسناد به امور قراردادهای شرکت سیمان آبیک واقع درکیلومتر۸۰ جاده تهران- قزوین مراجعه نمایند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند